Det skaper utrygghet å få bekreftet at slik vold kan skje også i din nærhet

Av