Jeg er kommunestyremedlem. I forlengelsen av dette vervet sitter jeg i utvalg for oppvekst (UFO). UFO har blant annet det politiske ansvaret for skolene våre. Hvert enkelt medlem i utvalget er tildelt et særlig ansvar for enkeltskoler. Jeg Lundstein og Bjørnsveen

Til Lundstein er det gang og sykkelvei. Det vil si det mangler en stubb på 400 meter. Denne lille stubben innebærer imidlertid at skoleveien blir i overkant utrygg. Elevrådet ved skolen synliggjorde i fjor for UFO i tekst og bilder, hvilken stor trafikkrisiko den manglende gangveistubben utgjorde.

Jeg har fulgt opp saken i kommunestyret. For å si det kort, blitt møtt heller lunkent. I min enfoldighet så jeg for meg kort tid fra ord til handling. Rådmannen helte kaldt vann i blodet mitt. Her var det snakk om omfattende reguleringsarbeid som ville ta tid. Slukøret anså jeg motvillig «slaget» for tapt.

Denne uka fattet jeg nytt håp. Jeg er 4. vara til Hovedutvalg for samferdsel i fylkeskommunen. Forfallet til denne ukas møte så stort at jeg ble innkalt. Under Handlingsplan for veinettet i fylket fant jeg igjen gangveistubben «min», men tidligst inne i 2025/26. Gode medpolitikere, som også er medlemmer i fylkets Trafikksikkerhetsutvalg (FTU), kunne ikke løfte fram denne enkeltsaken i dette møtet. Derimot anbefalte de å sende søknaden til FTU. Der ville søknaden ha mulighet til rask behandling og inntil 50 prosent medfinansiering. Ekstra sterkt ville søknaden stå hvis elevenes dokumentasjon ble vedlagt!

Forventningsfull sendte jeg ny henvendelse til Gjøvik kommune. Nå måtte vel håp bli til handling.

Men nei! Kollsveien er nemlig fylkesvei. Og som rådmannen svarer, så «har ikke kommunen tradisjon for å søke om tilskudd til tiltak på fylkesveg».

Så er det fylkeskommunens 2025/26 som i beste fall er tidspunktet for opparbeidelse av «gangveistubben». Elevene som tok initiativet, vil være ferdig både med skoleplikt og skolerettighet når den tid kommer. Trafikksikkerhet avgjøres ikke av hvorvidt veien er eid av kommunen eller av fylket. Det kan være grunner til hinder for å gi unger trygg skolevei. Tradisjon verken kan eller skal ikke være et slikt hinder.