Det sier seg selv at de som kommer dårligst ut i denne situasjonen, er de som ikke har familie som kan stille opp økonomisk

Av