Det nye styret fortsetter sykehus-kuttene

Et nytt sykehusstyre forandrer ingenting. Innsparingene ved sykehuset i Lillehammer skal fortsette som planlagt. 30. april er den nye D-dagen.