Det nye renseanlegget ved Mjøsa vil rense bedre og lukte mindre, men koste mer

Gjenoppbyggingen av Skreia avløpsrenseanlegg er kostnadsberegnet til 76 millioner kroner mer enn det som var under bygging da det brant i desember 2018.