Det nye momsforslaget: Hotellsjefer og campingplass-eiere i Vestoppland frykter røde tall i regnskapet

Vestoppland i dag: Hotellsjefer frykter utenlandsturistene forsvinner. Campingplasseiere ser røde tall i regnskapene.