For familien var det en helt vanlig torsdag. Far kjørte eldstemann på skolen, men kom ikke tilbake. I stedet kom politiet. De kunne ikke forklare annet enn at de skulle undersøke familiens hjem, og ba mor og barn holde seg borte. De fikk bare ta med seg noen få ting og ikke komme tilbake før politiet ga dem lov til det.

Det er ikke vanskelig å forstå kvinnens fortvilelse. Hun sier hun ikke kan forstå hva barnefaren skal ha gjort som gjør at han nå sitter varetektsfengslet i full isolasjon på femte uka. På spørsmål fra Toten i dag nøyer politiet seg med å sitere regelverket om at pårørende ikke har noen rettigheter etter Straffeprosessloven, og si at de på generelt grunnlag tilstreber en god dialog med pårørende.

I denne saken er det så langt lite dialog å snakke om. Ei heller informasjon til offentligheten. Det eneste politiet har bekreftet er at tre personer ble pågrepet i politiaksjoner på Toten denne torsdagen. Disse er siktet for grov befatning med narkotika. Det vil si involvering i det som må betegnes som store mengder narkotika.

Politiet har fortsatt ikke villet bekrefte om de tre pågrepne på Toten er identisk med tre personer som på samme dato ble innbrakt i Innlandet i operasjonen Trojan Shield. En internasjonal operasjon muliggjort etter år med innsats mot informasjonsinnhenting fra mobiler og plattformer brukt til kommunikasjon i kriminelle nettverk. Ni personer er siktet i Norge i en operasjon som springer ut fra samme utgangspunkt som etterforskningen der Kripos ble ledet til et amfetaminlaboratorium på Toten. Det er nesten ikke til å tro at en slik internasjonal etterforskning skal lede til en småbarnsfar i et ikke helt ferdig oppusset hus på tjukkeste Toten.

Mens informasjon om etterforskning og rettsvurderinger fra andre distrikt er kjent, begrunner politiet i Innlandet sitt strenge hemmelighold i Trojan Shield-sakene med fare for bevisforspillelse.

Det må høre sjeldenhetene til at politiet får fengsle folk i ukevis uten at offentligheten får mulighet til noe innsyn i, eller stille spørsmål om hvorfor. Slik mangel på åpenhet gir assosiasjoner til land vi sjelden sammenligner oss med, og bør ikke være en mye brukt praksis.