For første gang siden pandemieffektene slo inn over oss, er arbeidsledigheten i Innlandet på samme nivå som før koronaviruset. 6465 personer, eller 3,4 prosent av den beregnede arbeidsstyrken i fylket, er ledige eller i ulike arbeidstiltak. Gjennomsnittet for landet som helhet var ved utgangen av oktober på 4,3 prosent. Så variere tallene naturligvis mellom kommunene. I Dovre og Lesja er ledigheten helt nede i 0,6 prosent.

Samtidig ser Nav at det er 2108 utlyste stillinger i Innlandet. Hvorav hver fjerde innen helse, pleie og omsorg. For den med riktig kompetanse er det altså gode muligheter. Finn.no melder om eksplosiv vekst av stillingsutlysninger siste halvår. Det er 20 prosent flere ledige stillinger nå enn før pandemien slo til. Jobbanalytiker Cristopher Ringvold hos finn.no mener det er en tydelig ubalanse i markedet, siden etterspørselen etter arbeidskraft stiger voldsomt mens det blir stadig færre arbeidsledige. Det burde altså være arbeidssøkers marked, med mindre konkurranse om stillingene.

Situasjonen gir opptil flere utfordringer. Blant annet hvem som skal fylle de mindre attraktive stillingene, med ugunstige arbeidstider og lavt lønnsnivå. Ikke minst mange av de posisjonene som gjestearbeidere gjerne utførte i den gamle normalen.

Fra landbruket vet vi at lønnsnivået er såpass lavt at det for en god del er mer innbringende å gå på støtteordninger enn å faktisk arbeide. Dertil er ansettelsesrammen sesongavhengig. Det er å anta at flere slike eksempler finnes blant annet i service og hotellnæringen. Situasjonen framover kan bidra til å vise fram noen av paradoksene som har bitt seg fast i lønnssystemet og trygdemodellen vår. Slik som at nordmenn på ledighetstrygd må få tilleggsytelser for at de ikke skal tape penger på å stille opp når landbruket har sine behov.

Det må lønne seg å arbeide. De neste tiårene vil det stå vesentlig færre skattebetaler bak hver trygdemottaker. Derfor vil det være dobbelt lønnsomt å få flyttet flere over fra passiv mottaker til produktiv skattebetaler i samfunnsregnskapet. Men da må vi justere betingelsene slik at lønnsnivået i det minste er konkurransedyktig opp mot trygden.