Det lokale mattilsynet får gode skussmål av pelsdyrnæringa

– Vi kjenner oss ikke igjen i den situasjonen som pelsdyrnæringa i Rogaland opplever, sier minkoppdrettere Ole Jonny Indregård og Knut Lehre i Opplandske pelsdyralslag.