Det livsviktige vannet vårt

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerI formannskapets møte onsdag 12. juni tok Senterpartiet opp situasjonen omkring kontrollen av vannet i det kommunale avløpsnettet og i høydebassengene i Gjøvik. I kjølvannet av de tragiske hendelsene i Askøy kommune, er det livsviktige vannet vårt igjen satt på dagsordenen. I formannskapet fikk vi utførlig svar fra administrasjonen på hvordan stoda var.

Gjøvik kommune har to vannverk, ved Gjøvik og Biri, som begge henter vann fra henholdsvis 200 og 70 meters dybde i Mjøsa. I ledningsnettet er det om lag 20 høydebasseng, og disse er sikret mot sabotasje og innsig av fremmedvann. Bassengene er i ulike størrelser og bygg, men de eldste er i betong og de nyeste er i glassfiber med betong eller rustfritt stål utvendig.

Kommunen tømmer og rengjør/inspiserer bassengene hvert 5. år, ble vi fortalt, og ut over dette er man også innom de fleste bassengene en gang i uka. Det blir foretatt vannprøver jevnlig og hvert år foretar Mattilsynet tilsyn. Selv om man har god internkontroll og rutiner, er det vanskelig å garantere seg hundre prosent mot at smitte spres via ledningsnettet. I forklaringen kom det også fram at ved ledningsbrudd og fare for trykkløst nett, er det fare for at forurenset vann kan komme inn. Dette varsles i tilfelle innbyggerne om – da de fleste nå har fått registrert seg som mottakere av tekstmeldinger når noe skjer med vannet.

Det er utrolig viktig at en fortsatt har god kontroll og klare rutiner i den kommunale vannforsyningen i Gjøvik. Det blir foretatt mange investeringer årlig i dette – til beste for oss som bruker det i det daglige.

Torvild Sveen

formannskapsmedlem, Gjøvik Senterparti

Artikkeltags