Det koster å legge til rette for et godt liv på bygda. Samtidig er det et umulig valg å la være

Av