Det er viktig å bevare et tosifret antall arbeidsplasser i kommunen. Det er vel de fleste enige om, men fagmiljøet, som for tida er basert i urgamle- og uhensiktsmessige lokaler på Gimle, har betydning langt ut over det.

Ved sida av å dekke matbehovet i omsorgsboliger, sjukehjem og helsehus, produseres det- og kjøres ut middagsmat til hundrevis av brukere med spesielle behov, bosatt i begge Toten-kommunene. Det er snakk om vitenskap på høgt nivå, kombinert med kvalifisert produksjon og riktig distribusjon. Vi tar avstand fra ryktene om at brukernes behov kan dekkes med Fjordlandspakker fra REMA 1000.

Vi vil også ta avstand fra ideen om å «selge» vaskeriet, for å «redde» storkjøkkenet. Spesialproduksjon av mat- og vask av klær for institusjonene, samt spesialtransport av mat og klær utgjør en integrert helhet. Det er like meningsløst å skille elementene fra hverandre, som det er å erstatte dem med eksterne løsninger, enten man tenker privatisering og konkurranseutsetting, eller fusjonering til sentraliserte tiltak på Gjøvik.

Nå forstår vi at flere politiske partier i Vestre Toten går inn for å bevare arbeidsplassene i kommunen. Vel og bra, men de gir også inntrykk av å strekke seg lengre enn langt. Ser de overhode etter potensialene som åpenbart ligger i dette kommunale tiltaket? Eller er målet å spare penger på kort sikt? Vi vil gjerne utvide bedriftens ansvarsområde til bl.a. å omfatte produksjon- og servering av varm mat på skoler og barnehager. Kantine og catering er et område som storkjøkkenet faktisk har vært inne i, men ble beordret ut av før det var mulig å evaluere resultatet.

Slik saken står, har vi vanskelig for å tru at flertallet i kommunestyret vil gå inn for å ødelegge mønsterbedriften på Gimle. Dermed står vi overfor en ny kontrovers: Hvor skal bedriften ligge? Alle er enige om at de eksisterende lokalene på Gimle er uegnet. Likevel må storkjøkkenet og vaskeriet få bli der til de kan flytte permanent inn i nye lokaler. På sikt har det ingen betydning om produksjonen flyttes vekk fra Gimle. Det viktigste kravet til plassering er god tilgjengelighet for transport til- og fra. Derfor kan ikke lokalene på Gimle rives før storkjøkken og vaskeri er trygt plassert i nye lokaler.

Kommunestyrekandidat for Rødt, Vestre Toten
Tor Sundheim