Samtidig som forslaget til ny rusreform legges fram, har politiet slått alarm på Gjøvik. De ser tydelig en økning i ungdom som tester ut kokain og MDMA, i tillegg til den mer vanlige hasjen. Tilgjengelighet er åpenbart ikke noe problem. Tendensen er også ifølge politiet at det er stadig yngre ungdommer som tester narkotika, og at bruken sprer seg blant unge fra det som anses som trygg og stabil bakgrunn. Altså ikke ungdom som er «utsatt for store overgrep, vold, manglende omsorg i barne- og ungdomsårene», slik helseminister Bent Høie sa til Dagbladet nylig at var hovedregelen for rusmisbrukere.

De er derimot helt vanlig, søkende ungdom, som tester egne og andres grenser. Grenser som kan bli mer utydelige med et av hovedgrepene i forslaget til rusreform; at vi ikke lenger skal straffes for å inneha mindre kvantum narkotika til eget bruk. En slik avkriminalisering er av mange vurdert som et steg på veien mot et bedre tilbud til tunge rusmisbrukere. Samtidig roper fagmiljøer som jobber forebyggende mot ungdomsmiljøer varsko om at avkriminalisering er å kaste bort det beste verktøyet de har i sitt holdningsskapende arbeid mot rusbruk.

Narkotika skal selvsagt i hovedregelen fortsatt være ulovlig, også dersom forslaget til rusreform blir vedtatt. Det vil imidlertid bli nyanser som kan bli oppfattet som oppmyking - og kanskje dermed ufarliggjøring. På den annen side er det klart mest misbrukte rusmiddelet i Norge fortsatt helt lovlig og omsettes i hver en dagligvarebutikk.

Rusforsker Jørgen Bramness ved Folkehelseinstituttet anslo i fjor at mellom 200.000-300.000 nordmenn er avhengige av alkohol. Tilsvarende var anslaget 20.000-40.000 som er avhengige av vanedannende legemidler og 15.000-30.000 som er avhengige av illegale rusmidler. Så er det noen prosenter av disse igjen som er jevnlig å finne i politiets statistikker. De er mange vitner på at straff alene ikke fungerer. Det er den erkjennelsen det videre arbeidet må gå ut i fra.

Ap later til å bli vippepartiet i denne saken. Det betyr at de kan få innflytelse på det endelige vedtaket i en sak som er å regne som Venstres store seier i regjeringen. Begge bærer et stort ansvar.