Det kan se ut som «utfordringer» i alle fall utad har fått større fokus enn «muligheter» i prosessen så langt

Av