Gå til sidens hovedinnhold

Det kan hende det er bittert å svelge politisk og blant innbyggere, men et så tydelig signal fra faget må lyttes til

oa mener

Politikk sies å være det muliges kunst. Men selvsagt er det fristende å forsøke seg også på det umulige. For det er ikke alltid mennesker forholder seg slik det politiske flertallet ønsker, selv om det ser nydelig rettferdige ut i teorien, og kanskje er kjempet gjennom til stor folkelig applaus. Så som i Kristiansund. Stortinget vedtok i fjor at fødeavdelingen der skulle bestå fram til det nye sykehuset nær Molde står klart, formodentlig om noen år. Men det er altså ikke mulig, selv etter at flere lokkemetoder er prøvd ut, å få nødvendig fagekspertise til å søke seg til denne ansvarstunge avdelingen. Derfor kan den nå bli stengt ut året.

Senterpartiets Kjersti Toppe raser, og benytter i VG anledningen til å fremme partibudskapet om at politikerne har mistet all makt over sykehuspolitikken. Hun mener det er helseforetakets ansvar å sørge for at noen ønsker å jobbe på den fødeavdelingen, slik politikerne – og sikkert også lokalbefolkningen – vil.

Fødeavdelingene har en helt spesiell plass i folks hjerter. På Gjøvik har det gang på gang vakt store folkelige og politiske protester når sammenslåing med Lillehammers kvinne/barneavdeling har vært på tale. Føde/gynavdelingen på Gjøvik sendte imidlertid bekymringsmelding om bemanningssituasjonen allerede i 2014, og da hadde utfordringene vært store i flere år. De samme bemanningsproblemene går igjen på fødeavdelingene rundt Mjøsa.

Avdelingsleder Anja Døssland Holstad på Gjøvik sykehus fortalte i OA-podden nylig om en situasjon som var innenfor kvalitetskravene i dag, men om turnuser som for ofte går rundt på ren velvilje og innsats fra ansatte. Nå har avdelingsledere både i Elverum, Gjøvik og Lillehammer meldt inn i den pågående prosessen at de ønsker å samle hele fødetilbudet på Mjøssykehuset, framfor å la det bli igjen en liten fødeavdeling på Lillehammer.

Det er kan hende bittert å svelge politisk og blant innbyggere. Men et så tydelig signal fra faget må lyttes til. Nå er muligheten der til å bygge et nytt, bredt og robust fagmiljø som kan gi fødende i Innlandet et trygt og stabilt tilbud. Et slikt miljø vil trekke til seg både fagfolk og fødende.


Kommentarer til denne saken