Gå til sidens hovedinnhold

Det inkluderende Innlandet

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Noe av det viktigste vi som politikere kan legge så godt som mulig til rette for, er at ingen faller utenfor samfunnet. Folk må ha en jobb å gå til, en velferdsstat som stiller opp når du trenger den og kjenne at livet er meningsfylt.

Regional plan for det inkluderende Innlandet skal bidra til at Innlandet oppleves som et åpent og inkluderende samfunn for alle, både økonomisk, sosialt, kulturelt og etnisk. Et inkluderende arbeidsliv er nøkkelfaktoren som sikrer økonomisk og sosial trygghet, som fremmer god helse og er med på å motvirke sosiale helseforskjeller.

Planen skal bidra til å utjevne sosiale og økonomiske ulikheter gjennom god inkludering i skole, utdanning og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Planen skal også bidra til at oppveksten til barn og ungdom i Innlandet får preg av åpenhet, tilhørighet og respekt.

Et år ut i pandemien ser vi at flere og flere føler på en psykisk uhelse. Det var på en måte en varslet krise, men vi så bare konturene av den i starten av pandemien. Å være permittert, miste jobben eller ikke få muligheten til å komme seg inn på arbeidsmarkedet gjør at livet føles meningsløst. Folk er avhengig av å føle seg til nytte, og bidra i samfunnet. Det er noe av det mest grunnleggende for oss mennesker.

Samfunnet bygges nedenfra. Kommuner og fylkeskommuner har med sine organisasjoner et bredt spekter av oppgaver, kompetanse, ressurser og muligheter for å bidra til bredt samarbeid for å styrke mangfold og inkludering. Frivilligheten representerer en viktig ressurs og er på sett og vis selve limet i lokalsamfunnene. Dersom alle oppgavene skal løses godt, må alle faktorene spille sammen. Folk må oppleve at de er med og at de blir lyttet til.

Et mangfoldig samfunn er en sterkt undervurdert styrke som bidrar til at vi kan lykkes med innovasjon og utvikling. Dette er også viktig for at flere skal velge å bosette seg i Innlandet.

Begrepet mangfold beskriver det kulturelle lappeteppet som samfunnet vårt er. Det kjennetegner samfunnet vårt hvor ulike kulturer, levemåter og trosoppfatninger lever side om side. Mangfold er et omfattende begrep som omhandler kjønns- og seksualitetsmangfold, etnisitet og flerkulturelt mangfold, funksjonsmangfold, klasseperspektiv og sosialt mangfold. Slik sett beskriver mangfold egentlig befolkningens livsvilkår slik de faktisk er.

Mangfold handler om retten til møte andre mennesker som den man er, uten å møte diskriminering. Det er en rett som de aller fleste av oss støtter opp om, likevel er det strukturer i samfunnet vårt som bidrar til å sementere forskjeller og som støter folk ut.

Noen av disse strukturene skal vi sammen med kommunene, partene i arbeidslivet, NAV og organisasjonene i frivilligheten bidra til å bygge ned med den regionale planen for det inkluderende Innlandet.

Planen kunne favnet alt fordi dette er komplekst, men en viktig bit av arbeidet handler også om å avgrense tiltakene for å kunne skape ny og kraftfull politikk som gir resultater for den enkelte og for oss alle som samfunn.

Arbeiderpartiet mener at arbeid til alle må være jobb nummer 1. Et trygt, godt arbeidsliv med hele faste stillinger som hovedregel er grunnleggende for å føle seg til nytte for samfunnet. Vi må skape flere arbeidsplasser og samtidig sørge for at flere kommer seg inn i arbeidslivet.

Trenger du hjelp, skal sikkerhetsnettet i velferdsstaten ta deg imot. Trygge, gode velferdstjenester for alle kan ikke overlates til markedet. Det er et felles ansvar. Det må aldri bli sånn at hvor god råd du har eller hvor du bor avgjør hva slags hjelp du får.

Uavhengig av hvem du er, hvor du kommer fra eller hva du tror på vil vi i Arbeiderpartiet bygge et samfunn med små forskjeller og store muligheter for alle. Der lommeboka ikke avgjør om du kan delta i samfunnet.

Slik tror vi at vi i felleskap kan skape det inkluderende Innlandet.

Kommentarer til denne saken