Mandag kommer styringsgruppa i Helse Sør-Øst med sin anbefaling om videreutvikling av spesialisthelsetjenesten i Innlandet. For det synes nødvendig å minne om at det jo egentlig er dette som diskuteres, selv om debatten er totalt dominert av spørsmål om plassering av Mjøssykehuset og hvilke øvrige sykehus som skal bestå. Men dette handler om så mye mer, som blir ganske forskjellig i hovedalternativet og referansealternativet.

For eksempel vil det ikke bli noe lokalmedisinsk senter på Gran om vedtaket blir å flikke på sykehusstrukturen som den er i dag. Et alternativ som vil gi Ottestad nytt sykehus og Hamarregionen en moderne og bærekraftig spesialisthelsetjeneste, mens sykehusene i gamle Oppland fortsetter som i dag.

Det vil overraske stort om styringsgruppa anbefaler en løsning som en samlet divisjon Gjøvik-Lillehammer har påpekt ikke løser noen av de betydelige utfordringene på denne sida av Mjøsa. Slik ville investeringene som skal gjøres heller øke enn minske ulikheten i tilbudet til pasientene rundt om i hele det langstrakte fylket. Dette er tydelig kommunisert i høringssvar og bakgrunnsmateriell i prosessen, og vil være uhyre vanskelig å se bort fra.

Dertil har flere av de utvidede analysene som er gjort nå i første del av konseptfasen pekt i favør av hovedmodellen. Ikke minst de økonomiske beregningene, som antyder at det vil koste nesten en million kroner mer per dag å gå for referansealternativet enn hovedmodellen med Mjøssykehuset på Moelv. Dette er et språk styremedlemmer forstår.

Imens fortsetter blant andre Elverum kommune en kamp for referansealternativet. Senest har ordføreren vært ute og sagt at det er «tull å påstå at pasientene blir fraktet fra sykehus til sykehus i Innlandet». Mens Sykehuset Innlandet i risikoanalysen beskriver at «uavklart og fragmentert funksjonsfordeling» gir «oppdelte pasientløp og økt pasienttransport», og betegner dette som «det prosjektutløsende behovet».

Det høres ut som to ganske forskjellige virkelighetsbilder. Men dessverre symptomatisk for hele denne diskusjonen.