Utdanningsforbundet vet at kommuneøkonomien er stram. Vi vet, og hører stadig vekk, at det aldri har vært brukt mer penger på skole i Gran kommune enn i dag. Likevel må vi rope varsko. Hver dag kommer grunnskoleelevene i Gran hjem med slitte, gamle bøker og løse ark i sekken. Bøkene bærer preg av å ha vært brukt i årevis. Læreplanene, som styrer hva elevene skal lære, er nye. Det kommer også nye eksamensformer som elevene skal forberedes på å møte. Da strekker ikke det gamle materiellet til.

Alle lærere og skoleledere får samme beskjed: Det er ikke nok penger. Lærerne må i hovedsak bruke digitale lærebøker eller klare seg med de gamle bøkene. Nye bøker på papir blir for dyrt. Dessuten er det ikke så farlig at bøkene er gamle. Det er jo læreplanene, ikke lærebøkene, som skal være styrende for undervisninga. Hvorfor binde seg til ei lærebok?

Lærerne vet at det er læreplanen som styrer og forholder seg til den. Likevel er gode, oppdaterte læreverk produsert av dyktige lærebokforfattere, en stor fordel, for ikke å si en nødvendighet. Gjennomarbeida lærebøker som lærerne får velge ut til sine skoler gir en sikkerhet for at kvaliteten blir den samme fra trinn til trinn og år til år. En lærer har rett og slett ikke tid til å bygge opp ei selvstendig samling tekster og oppgaver til hver enkelt klasse. Kvalitet krever tid. Lærerne har mange oppgaver og tida er knapp.

På barnetrinnet bøter mange av lærerne mangelen på tid og penger ved å kjøpe opplegg og materiell selv. Når verken arbeidstida eller skolebudsjettet er tilstrekkelig, velger noen lærere å bruke egne penger på å kjøpe undervisningsopplegg og kopioriginaler fra små produsenter av undervisningsmateriell. Dette materiellet er ikke kvalitetssikra på samme måte som det som kommer fra de etablerte forlagene.

Er dette en skole Gran kommune vil være bekjent av? Skal kvaliteten på undervisninga elevene får avhenge av om de tilfeldigvis har en lærer som er villig til å kjøpe materiellet sitt selv eller ikke?

Det er dessuten regler for kopiering. Det er ikke lov å kopiere på den måten det gjøres i store deler av oppvekstsektoren i dag. Den som har opphavsrett skal også ha lønn. Kopinor-avtalen sier i klartekst at kopiering skal være et supplement til kjøp av utgitt materiale og at det ikke er tillat å kopiere fra oppgavebøker/-hefter beregna på innfylling. Vi er redde for at det i dag kopieres i strid med begge disse prinsippene.

Situasjonen i oppvekstsektoren i Gran er ikke holdbar. Den er nok heller ikke unik. Hvis vi fortsetter som i dag, driver vi på bekostning av både personalets lommebøker, respekt for opphavsretten og ikke minst på bekostning av ungenes rett til like god kvalitet uansett hvilke barnehager eller skoler foreldrene velger.