Det kunne nesten ikke blitt dårligere timing på utspillet fra Gjøvik-Lyns sportslige leder, hvor han oppfordret til sivil ulydighet ved at breddefotballen startet vanlig trening igjen denne uka til tross for regjeringens beslutning om ikke å åpne for dette ennå. Mens utspillet høstet «likes» på ei Facebook-gruppe for saken, jobbet smittesporingsteamene på Gjøvik og Toten døgnet rundt for å forsøke sirkle inn et nytt smitteutbrudd. Over 20 personer er smittet bare etter 17. maifeiringen på Fahlstrøm bar & grill, og et tresifret antall personer er satt i karantene mens vi holder pusten for at alle smitteveiene er kjent og stanset nå.

På andre sida av Mjøsa er hele Hamarregionen stengt ned igjen, etter et større utbrudd. En kraftig påminnelse om alvorligheten i den fortsatt pågående situasjonen, og hvor lite som skal til før konsekvensene blir store.

I konteksten er det ikke mulig å skille mellom privatpersonen Dag Erland Olsen og Gjøvik-Lyns sportslig leder Dag Erland Olsen. Dette ser styreleder Geir Langedrag, som sterkt beklager Olsens utspill og konstaterer at klubben ikke stiller seg bak dette.

Det er all grunn til å sympatisere også med breddefotballen i at konsekvensene av pandemien og smittevernbegrensningene er store. På samme måte som for annen breddeidrett, lagsaktivitet, kulturliv og frivillighet hvor nettopp det å samles fysisk er en nødvendighet. Vi må bare håpe at aktivitetsnivået kan ta seg opp igjen til pre-koronanivå når vi er kommet dit at helsemyndighetene tilråder lemping på smitteverntiltakene.

Men fortsatt er vi altså ikke der. Det handler ikke om vrangvilje. Det handler om kunnskap om smittsomhet, om helseberedskap, om nivå av vaksinering, for ikke å snakke om de samfunnsmessige konsekvensene av smitteutbrudd med karantene og nye nedstenginger. Vurderinger der flaks ikke kan være en faktor.

Disse analysene må helsemyndighetene få gjøre, og rådslå regjeringen som beslutter. Statistikken viser at denne jobben er godt ivaretatt på våre vegne gjennom pandemien så langt. Selv om gresset grønnes og det kribler i beina, må vi beholde roen og troen for ikke å forsinke hele gjenåpningsplanen.