I timene før det avgjørende møtet er det fortsatt stor spenning om Helse Sør-Østs styre klarer å bli enige om veien videre for Sykehuset Innlandet. Selv om det som sykehuseier er nettopp dette styret som har velsignet SIs virksomhetsidé, som i tråd med utviklingen over hele landet er rettet inn mot større samling av fag og spesialiserte funksjoner. Samtidig tillater den teknologiske og faglige utviklingen i dag at mer oppfølgende og poliklinisk virksomhet flyttes ut i regionene, og de prehospitale tjenestene kan i stadig større grad starte avklaring og behandling under transport.

Les også

Ryktene florerer foran sykehusavgjørelsen

Denne modellen og utviklingen stemte også mindretallet i HSØ-styret for ved forrige veivalg i fjor. Hovedforskjellen mellom de to fløyene i styret lå ikke da i valg av modell, med hvor hovedsykehuset skulle ligge. Mindretallet ville ha det nye Mjøssykehuset på Brumunddal, mens styrelederen måtte bruke sin dobbeltstemme for å plassere det på Moelv. Kun én representant stemte for et forslag som likner på den nullplussmodellen som er alternativet til samling i dag.

Les også

Innlandets viktigste vedtak

Hvis det samme mindretallet torsdag skulle gå mot alternativet som gir den samlingen de strengt tatt har bestilt – og var for i fjor, må de samtidig forklare hvorfor den geografiske avstanden mellom Moelv og Brumunddal velter det grunnleggende synet på hva som er det beste modellvalget for hele fylket. Hvis ikke vil det framstå som at det ble viktigere å gi Hamar nærhet til et nytt sykehus enn å utvikle sykehustilbudet for hele fylket. Det er vanskelig å se for seg at det øvrige Innlandet, og statsråden i siste instans kan godta det.

Les også

Spørsmål om liv og død bør diskuteres med fakta, ikke følelser

Derfor må også rikspolitikerne se til at de økonomiske rammene ikke tvinger Innlandet til å fortsette i sporet som SI sier gjør at de verken vil nå faglige eller økonomiske mål. Trolig vil veien måtte gå om trinnvis utbygging. Men målet må være et hovedsykehus på Moelv med fagmiljøer som gjør at færre må ut av fylket for å berge livet.

Det er dette styret i Helse Sør-Øst må bekrefte torsdag.