Det grønne skiftet

Av
DEL

MeningerNordre Land kommune er en kommune med store arealer skikket for jord og skogbrukdrift.

Det er en lang tradisjon for å forvalte landbruksarealer på en bærekraftig måte gjennom jordbruk/husdyrhold med beiting og et skogbruk der miljøhensyn har en stor plass. Bruken av arealene skjer i henhold til eksisterende lover med en lokal forvaltning og styring.

Likevel blir stadig nye områder foreslått vernet. Dette begrenser mulighetene for lokal sysselsetting og verdiskaping. Vern gir redusert lokal styring ved at det etableres et nytt byråkrati utenfor vår kommune som bestemmer bruken av de vernede arealene.

Nordre Land Senterparti tror at et økt vern begrenser kommunens muligheter for å bidra i det grønne skiftet. Vi tror næringen og samfunnet er best tjent med å få la næringene utvikle seg videre innenfor kommunale planer, gjeldende lovverk og ikke gjennom økt vern.

Vi har registrert at Arbeiderpartiet og SV er mer positive til nye verneforslag enn det Senterpartiet er.

Nordre Land Senterparti ber om din stemme for å få føre videre vår politikk også på dette området.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags