Det flagrer papirstemmesedler i valglokalene. Vestoppland er modent for et mer digitalt valg!

I kveld kjøres papir-stemmene fra Bjoneroa de 66,6 kilometrene rundt Randsfjorden til Gran rådhus for å bli telt opp. Det skjer i det digitale Norge 2019.