30. august fikk Knut-Eirik Baade et leserinnlegg på trykk Oppland Arbeiderblad hvor han hamrer løs på sitt gamle parti, Liberalistene. Det fikk jeg litt lyst til å kommentere. Han begynner med å si at han synes leserinnlegget jeg og Lorgen fikk publisert var interessant, og at det var slikt som lokket ham til partiet. Han mener imidlertid at vi brukte for for lite spalteplass til å beskrive dårlige holdninger hos enkeltindivider innad i partiet som potensielt sett kan bli valgt inn i styre og stell.

Det er jo det kandidater fra andre partier gjør. Eller vent. Kanskje det ikke finnes folk med dårlige holdninger og irrasjonelle forestillinger i andre partier?

Når jeg og Lorgen hopper glatt over slikt når vi skriver leserinnlegg om at vi ønsker mindre offentlig sløsing og mer frihet, så er det først og fremst fordi det ikke har noe med temaet vi ønsker å belyse å gjøre. Og at aviser ønsker at vi skal være «to the point», korte og konsise. At det vi skriver skal være relevant og passende for det vi ønsker å gi uttrykk for.

Jeg personlig har ideer og tanker om hva som kan få samfunnet til bedre enn det det allerede er. Jeg ønsker å bidra til en bedre verden gjennom å utfordre de dominerende ideene i samfunnet. Dette gjør jeg blant annet ved å sende inn leserinnlegg hvor jeg gir uttrykk for mine meninger, og gjennom deltagelse i et konsekvent liberalistisk parti.

Det vil alltid eksistere folk med absurde, virkelighetsfjerne, og avvikende meninger, og det vil det nok dessverre gjøre uavhengig av hva slags parti jeg melder meg inn i. Til og med i partiet Venstre, som er Baades nye parti, og mitt gamle, eksisterer det mange slike individer.

Og helt sikkert i det partiet han går over til neste gang han skal bytte parti fordi han ikke får alle sine ønsker oppfylt, eller møter sterk uenighet. Baade har forresten gjort noe jeg ikke har gjort. Han har skrevet en del av partiprogrammet til Liberalistene. Han har skrevet den delen som går på natur og miljø!

Partiet er verken vitenskapelig eller anti-vitenskapelig fundert. Det er basert på noen grunnleggende prinsipper. Staten bør la vitenskapen blomstre og være fri fra politisk styring og innblanding. Hvis politikerne spør hvordan vi skal redusere antall trafikkskadde og drepte i trafikken ned til null, så vil vitenskapen antagelig svare at da må vi forby all kjøring med motorvogn. Det betyr ikke at vi som politikere må «følge vitenskapen» ved å forby alle motoriserte kjøretøy.

Jeg personlig mener at menneskeskapte klimaendringer er et problem som bør løses, men at det ikke kan løses politisk. Den politikken man fører i dag er helt absurd. Har man et problem, må man for guds skyld ikke la politikerne forsøke å løse problemet. Det eneste det vil føre til er at problemet eskalerer, og at konsekvensene blir veldig mye verre enn det de trenger å bli. Jeg er på ingen måte overbevist over de forslagene som Baade har lagt på bordet, og har kritisert dem. Det betyr derimot ikke at jeg hater ham eller de som mener det samme som han.

Når det kommer til covid-vaksinen, så har jeg tatt alle vaksinene, og partikollega Jan-Øyvind Lorgen satte en av vaksinene i armen på meg på selveste landsmøtet til Liberalistene til og med! Han gikk faktisk rundt å vaksinerte folk før landsmøtet startet. Så det kan ikke være så ille som Baade hevder. De færreste er i mot vaksiner. Men vi er et parti som respekterer individets rett til å bestemme over egen kropp, og mener at vaksinen derfor bør være frivillig.

Som et direkte resultat av dette, fikk vi en del nye medlemmer under pandemien som har vært svært opptatt av prinsippet om at en hver person eier sin egen kropp og bestemmer 100 prosent over den. Inkludert hva som kan sprøytes inn i den. Pandemitiltakene våre derimot var det flere av medlemmene som ikke likte. Noen av dem har meldt seg ut, mens andre har blitt værende for å bygge videre på det vi har. Når det kommer til høyrepopulistisk pengebruk, så vil jeg bare få kommentere at vi verken har venstre-, sentrums-, eller høyrepopulistisk pengebruk på programmet vårt. Og vi er ikke motstandere av verken motorveier eller hurtigtog. Snarere tvert imot ønsker vi begge deler.

Hvis det å være politisk korrekt, ikke er like viktig som fred og frihet, og du ønsker større personlig og økonomisk frihet, da må du stemme liberalistene.