Om snaue tre uker skal fellesnemda i Innlandet fylke bestemme seg for om vi skal ha fritt skolevalg eller nærskoleprinsipp når vi i januar slår sammen Hedmark og Oppland til Innlandet. Jeg har snakket og skrevet mye om fritt skolevalg, og jeg har fremdeles til gode å høre ett eneste godt argument for at vi ikke skal ha fritt skolevalg i Innlandet. Jeg er oppriktig redd på vegne av elevene i Innlandet, som fortjener å ha rett til å bestemme selv hvor de skal gå. Og jeg er lei av at Senterpartiet prøver å skyve de svake elevene foran seg ved å si at fritt skolevalg rammer nettopp de.
Jeg gleder meg til å høre på debatten, og jeg håper så inderlig at det er elevene som får være fokuset, og ikke hensynet til eventuelt samarbeid, skolestruktur eller politiske seire blir viktigere. Skolestruktur er viktig det, og den debatten kommer, men det er så viktig at vi ikke blander det med debatten om fritt skolevalg. Ingen skoler skal opprettholdes ved at vi tvinger elever til å gå der.
Jeg har hørt mange såkalte skrekkhistorier om at det er de svake som rammes av fritt skolevalg. At fritt skolevalg gjør at elever med gode karakterer får velge hvor de skal gå på bekostning av de som ikke kommer inn på førstevalget sitt. Likevel har aldri noen kunnet gi meg et reelt eksempel på at dette faktisk er en problemstilling i for eksempel Oppland – som jeg mener er et godt eksempel på at fritt skolevalg fungerer, også i distriktene.
Det er mange grunner til at fritt skolevalg er rett vei å gå. Vi må ha tillit til at elever vet best selv, og vi må gi friheten til å velge, det er ingenting som bør være viktigere enn det. Vi trenger flere og enda mer motiverte elever, og det får vi ved at de får velge det de selv har lyst til.

Geografien i Innlandet gjør at de aller fleste velger nærskolen sin, noe som helt naturlig. Det vil de sannsynligvis også gjøre i fremtiden. For de elevene i Oppland som derimot benytter seg av friheten til å velge noe annet, er det en uhyre viktig. Det gjør meg derfor ganske provosert å kalle dette ressurssløsing – for for de få det gjelder, kan dette være løsningen på å komme seg ut av mobbing og inn i et nytt miljø, og de skal vi ta på alvor. Det er de elevene jeg håper fellesnemda setter i fokus 19. juni