Jeg registrerer at mange reagerer med forferdelse over dumskapen ved å legge et akuttsykehus til Lillehammer, når det skal reises et hovedsykehus med alle funksjoner i Moelv, tre mil lengre sør. Forferdelsen er spesielt hørbar i Elverum.

Setter vi oss dog opp i et fugleperspektiv, og bivåner det hele uten lokalpatriotiske øyne, er vel nettopp plasseringen av akuttsykehuset i Lillehammer det smarteste ved hele flertallsinnstillingen fra styret i HSØ. Og det sier litt om hvor dumt det andre er.

For skulle en plassere et akuttsykehus i Elverum, ville det blitt tre akuttsykehus øst i Innlandet, og ingen i vest. Selv ikke en ihuga Østerdal-patriot kunne klart å finne dette balansert. Det vil således bli enda dummere.

Derfor er det riktig som SI-direktør Andersgaard uttrykte det, at ingen løsninger blir ideelle. Skal vi da investere et tosifret milliardbeløp i, og i mange tiår måtte leve med, en løsning som ikke er ideell?

Det hele koker ned til en eneste stor molbohistorie. Og hovedingrediensen i suppa er et hovedsykehuset i Moelv, senere krydret med et akuttsykehus og et elektivt sykehus. Dette blir ei suppe som aldri kan bli velsmakende. Ikke for noen, ser det ut til.

For nå protesteres det over alt. De lokalpolitikerne som for noen år siden satt i kommunestyrer og fylkesting og lovpriste ett felles sykehus i Moelv og nedleggelse av sine lokale akuttsykehus, de sitter nå i sine Facebook-grupper og lirer av seg det stikk motsatte. «Vi må beholde akuttsykehuset VÅRT!!!!». Det er visst valg til høsten.

Det hele er ikke bare en molbohistorie, det er en ren komedie.

Det eneste man i Facebook-gruppene i Elverum, Gjøvik og Lillehammer synes å være enige om, er at all sykehusdrift i Hamar og Stange må opphøre. Fortest mulig!

Dumskapen har visst ingen grense. Hamarregionen er det området i Innlandet med størst befolkningstetthet, og den vokser. Det vil alltid være behov for et sykehus her. Og det vil alltid være et sykehus her!

Skrekkscenariet for oss sosialister er således at når storsamfunnet bruker sykehusplassering som ren distriktspolitikk, vil det komme dyktige og kreative private aktører å etablere sykehus i Innlandets mest attraktive område. Et slikt privat initiativ vil lett kunne utkonkurrere de offentlige tilbudene i Moelv og Elverum.

Den private aktøren vil tilby leger og sykepleiere høyere lønn og bedre utstyr, noe som igjen ytterligere vil utarme det offentlige tilbudet. Hvordan skal da et hovedsykehus og et akuttsykehus i nordenden av Mjøsa klare å rekruttere ansatte?

Løsningen på dette ligger i 0+ alternativet. Fjern kreftsvulsten i molbosuppa i form av et hovedsykehus i Moelv. Bygg et nytt sykehus for Hamar/Elverum på Sanderud. Realiser det valgløftet Jens Stoltenberg kom med for 12 år siden.

Og behold sykehusene i Gjøvik og Lillehammer som akuttsykehus.