Da Vestre Toten Frp inviterte til pressekonferanse om hvorfor de har valgt å anmelde kommunetoppene i hjemmetjenestesaken, dukket partiets førstekandidat i Oppland, Carl I. Hagen, opp foran kameraene. Det er slett ikke første gang Hagen griper til politianmeldelse som reaksjonsform. Tidligere har han anmeldt så vel Ullevål universitetssykehus som Oslo-politiet og tidligere statsminister Jens Stoltenberg for det han har argumentert for er ulike lovbrudd.

Senest politianmeldte Hagen en rekke personer i forbindelse med NAV-skandalen. Denne er henlagt. For øvrige anmeldelser er det nok slik at det er lettere å finne nyhetssaker om at Hagen har levert anmeldelsene, enn hvordan det har gått med disse.

Det er verdt å minne om at det ikke stilles noen formelle krav til anmeldelser. En inngitt anmeldelse uten konkret fornærmet er i teorien kun at noen gjør politiet oppmerksom på det anmelder selv mener er et lovbrudd. Så er det opp til politiets vurdering og etterforskning hva som skjer videre med anmeldelsen.

I denne saken er det påfallende at det haster så mye for Frp å markere seg, at de går til dette skrittet når det er klinkende klart at saken vil bli gransket av kontrollutvalget, forsterket med ekstern kompetanse. Det ville ikke være rart om Arbeidstilsynet også har fattet interesse. Med siste dagers offentlige samtale om åpenhet i saken, må det være liten tvil om at en rapport om årsaker, sammenhenger og eventuelle brudd på pålagte forhold vil bli framlagt for offentligheten og politikerne.

At Vestre Toten Frp dertil trekker sammenlikninger i hjemmetjenestesaken til Metallco-ulykken som berørte så mange i denne samme regionen, er ene og alene utidig.

I kommentarfeltene er det flere som mener Frp har tatt litt for mye «Møllers tran» ved å gå til politianmeldelse. Om hensikten var å profilere den nye stortingskandidaten i en sak fra området der Frp historisk har stått sterkest i det gamle fylket, er det altså ikke sikkert det slår så heldig ut.

For både administrativ og politisk ledelsen må fokus nå ligge på umiddelbare og langsiktige forbedringer av tjenesteområdet.