Mjøsbrua ble åpnet den 16. november 1985. Den ble plassert der fordi det var gunstige dybde- og grunnforhold.

Nå skal vi få en Mjøsbru til som bringer E6 (4-felts motorveg for 110 km/t) over Mjøsa cirka 1 kilometer lenger mot sør, i forhold til den gamle. Det er et «joint venture» mellom belgiske Besix og italienske Rizzani de Eccher som har stiftet Berinor ANS som skal bygge den nye brua.

Hvor den skal ta ut på østsida er helt klart, og motorvegen til Moelv er klar. På vestsida er det uklart hvor brua skal lande. E6 videre fra den nye Mjøsbrua til Roterud er det AF-gruppen som skal bygge (for Berinor ANS), andre underleverandører er Multiconsult og Aarsleff.

Fra den nye Mjøsbrua og sørover skal vi trolig få ny rv4 (4-felts motorveg for 110 km/t). Statens vegvesen er i gang med planprogram og planlegging/utarbeidelse av kommunedelplan starter ved kommende årsskifte.

Torvild Sveen, leder av Stor-Oslo Nord og ordfører i Gjøvik kommune, skrev i Oppland Arbeiderblad den 19. oktober: «Oppløftende for rv4, men kampen er ikke vunnet». Det har han utvilsomt rett i!

Vi i Smedmoen-Skulhus-Unset grunneierlag har cirka 70 virksomheter (landbruk, anlegg, transport) og privatpersoner (boligeiere, hytteeiere) i Gjøvik kommune som medlemmer. Vi holder til i området der Mjøsbruene lander, der E6 drar nordover og der rv4 drar sørover. Våre karakteristiske trekk er;

• Vi er for helhetlig samferdselsinfrastruktur i Mjøsregionen (der Gjøvik er med), samt infrastrukturen videre innover mot Oslo.

• Vi er for helhetlige og gode løsninger.

• Vi er for snarlige avklaringer og rask utbygging.

• Vi er imot dårlige løsninger.

Vi er for en helhetlig utbygging av rv4 fra Mjøsbrua til Oslo. Dette er spesielt viktig med tanke på transport og eksport knyttet til næringsliv og industri på Gjøvik, Raufoss og videre langs rv4 sørover. Mange gode og store krefter arbeider for dette, herunder Stor-Oslo Nord og Raufoss Industripark. Stor-Oslo Nord har i seg politisk og administrativ ledelse i Gjøvik, Østre- og Vestre Toten, Søndre- og Nordre Land, Gran, Lunner og Nittedal kommuner – og Raufoss Industripark deltar. Derfor konsentrerer vi oss om E6 og rv4 i nordenden.

På kort sikt ser vi på disse forholdene som viktige – og avklaringer haster meget:

  1. Beslutning om landing av ny Mjøsbru Vest. Vi foretrekker Fjordheim, som vedtatt av Gjøvik kommune. Alternativ Skulhusodden, som Nye Veier har introdusert, vil rasere flere bolig- og hytteeiendommer, foruten tap av store jordbruksarealer.
  2. Beslutning om endelig kryss mellom E6 og rv4, begge nasjonale hovedveger kategori H3 (4-felts/110 km/t motorveg), som vedtatt av Gjøvik kommune. Vi ønsker ikke forlenget usikkerhet og to anleggsperioder.
  3. Rask planlegging av ny rv4, med prioritet på nordenden, herunder strekningen forbi Smedmoen.
  4. Punktene over henger sammen; plassering av krysset må bestemmes før rv4 kan planlegges og planlegging av rv4 i nordenden må gjennomføres før krysset kan planlegges. Dette må Nye Veier og Statens vegvesen gjøre sammen og samtidig!

Heldigvis snakker Nye Veier og Statens vegvesen sammen, så vi har god tro på at resultater vil komme tidlig i 2021.

Disse store vegutbyggingene og ny Mjøsbru berører oss selvfølgelig meget. Vi tar imidlertid storsamfunnets krav og behov med fatning. Det som er veldig belastende for oss er usikkerheten for fremtiden. Forsvinner mitt hjem? Ødelegges min næring? Får jeg en «brølende» 4-felts motorveg som nærmeste nabo? Slike spørsmål er tunge å bære på! Derfor ønsker vi avklaringer – fort!

Vi anmoder alle gode krefter på Stortinget, i Regjeringen, i Innlandet fylke og i berørte kommuner om å kjempe hardt for finansiering av rv4, og for at de lokale prosessene i Nye Veier og i Statens vegvesen fortsatt blir prioritert. Det er nå det gjelder for Innlandet, for kommunene langs rv4, for næringslivet langs rv4 fra Mjøsbrua til Oslo og for oss som blir påvirket av store motorveger som passerer vårt område! Dugnad (som vi er så gode på) må til – stå sammen så går det bra!

Alternativet kan fort bli et midlertidig kryss mellom dagens rv4 og ny E6, fortsatt store, økende og livsfarlige trafikale forhold på rv4 i nordenden, store kostnader med bygging av et nytt kryss mellom E6 og rv4 om noen år og fortsatt usikkerhet for oss som holder til i området.