I Østre Toten står vi nå igjen foran en omfattende og tung prosess. Denne gangen er det Fjellvoll, klippen og hjertet av Kolbu som står for tur. Tidligere var dette stedet kommunen skrøyt av, her ble det lagt ned mye ressurser og tid på å digitalisere og utvikle tjenesten. Nå skal denne institusjonen nedbemannes, beboerne står i fare for å bli flyttet og noen for ratt 3. gang og like ens med pleiere. Til og med overflødige kan pleiere bli i, å risikere å miste jobben i en allerede underbemannet og trengende bransje.

Hvor skal vi gjøre av de mest sårbare og som er vant med ei hånd tilgjengelig innen minutter? Hvordan skal beboerne få trygghet? Noen er avhengig av å se pleierne som haster forbi i en allerede for travel hverdag, andre trenger ratt hjelp til alt for å komme seg opp fra sengen på morgenen. Hvordan kan noen sitte å forsvare at dette er det beste alternativet for å spare penger?

Fjellvoll har akkurat hatt en omfattende prosess hvor beboere fra Kapp har blitt flyttet inn, mens demensavdelingen har blitt flyttet til Labo. Nye pleiere fra andre steder i kommunen har blitt innplassert. Det er brukt mye tid og energi på å sette seg inn i beboere, pårørende og pleieres behov og ressurser. Nå skal denne flotte gjengen som utfyller hverandre på alle måter, splittes. Og beskjeden kommer via en livestreaming på kommunens sider på Facebook?! Og i tillegg kommer ikke kommunedirektøren og kommunalsjefen på informasjonsmøtet som holdes av vår egen leder, som ønsker å være åpen og ærlig med sine ansatte!

Ingen kan sitte å forsvare at dette er forsvarlig. Pasientsikkerheten blir minimal, kvaliteten på tjenesten blir borte og vi sitter igjen med beboere som vil oppleve å bli alene, må vente på hjelp lenge og ikke minst, de mister «familien» sin – som de selv har kalt pleierne som er der.

Gjennom tett oppfølging, god kommunikasjon og frivillighet har pleierne klart å skape trygghet for våre mest sårbare. De har skapt et hjem hvor pårørende kan være trygge på at mor og/eller far får god behandling og den beste pleien. Nå skal alt rives ned og en allerede overbelastet hjemmesykepleie skal inn å hjelpe de som skal være igjen på Fjellvoll. Ressurskrevende kommer det til å bli for hjemmesykepleien, og med andre ord; forflytting av penger er det som legges frem i budsjettforslaget. En tiårsperiode ble brått innskrenket til ett år!

Nå sitter beboere, pårørende og ikke minst pleiere igjen med utallige spørsmål. Fremtiden ble brått uforutsigbar for alle parter. Hvordan i allverden skal Østre Toten kommune kunne klare å møte eldrebølgen som er på vei, når de legger ned og nedbemanner alle mulige institusjoner som faktisk har fungert?

Informasjon til beboere og pårørende bør komme så fort som mulig, og pleierne bør å få muligheten til å snakke med kommunalsjefen og kommunedirektøren. Det er uhørt å behandle mennesker på denne måten. Det hører ingen stand hjemme! «Jeg håper vi unngår overtallighet» sies det. Da må jeg virkelig gratulere Østre Toten med å ha klart det ingen andre før dem har klart, nemlig å få for mange hender når alle andre skriker om sykepleiermangel og underbemanning.

Kolbu har mange sterke personligheter og nå håper jeg inderlig at disse viser seg frem og ytrer sin mening, sammen med de resterende innbyggerne i kommunen, for at Fjellvoll som eneste alternativ til døgnbemannet omsorgsbolig skal bestå slik den er i dag. Inntil et nytt bygg står klart på Labo.

Alle fortjener en verdig alderdom, og det er det ingen som får om dette forslaget blir stående. Og det finnes ikke overtallighet innen helse!