– Det er trist å se hvor lite valgkampen har handlet om jobbskaping og bedriftenes vilkår

TRIST: – Det er trist å se hvor lite valgkampen har handlet om jobbskaping og bedriftenes vilkår, skriver Jon Kristiansen.

TRIST: – Det er trist å se hvor lite valgkampen har handlet om jobbskaping og bedriftenes vilkår, skriver Jon Kristiansen. Foto:

Av
DEL

MeningerMandag fikk vi mange nye folkevalgte til Innlandets 46 kommunestyrer og nye fylkesting. Den viktigste oppgaven til våre folkevalgte er å prioritere hvordan kommunens inntekter skal skapes og fordeles.

Ved inngangen av en ny valgperiode er det derfor viktig å dvele ved hvordan disse inntektene blir til. Inntektene har mange ulike veier ut av kommunekassen, men mesteparten av pengene inn er et resultat av verdiskaping i bedriftene. Og alle disse bedriftene har igjen en ting til felles; de holder til i en kommune. For alt starter lokalt. Alle verdier skapes lokalt. I en stor eller liten kommune.

Det er trist å se hvor lite valgkampen har handlet om jobbskaping og bedriftenes vilkår. Derimot har den handlet om at det er et problem at bedriftene tjener penger på tjenestene de tilbyr. Det vitner om en manglende forståelse for hvordan verdier skapes; en bedrift uten overskudd har ingen framtid og skaper ingen nye arbeidsplasser.

Bedriftene og verdiskapingen kommer ikke av seg selv. Noen må tørre å satse kapital og flerfoldige arbeidstimer. Da må kommunene legge til rette og lytte til bedriftenes behov. De må gjøre det enkelt for bedriftene å etablere seg og sikre at de får tak i den kompetansen som trengs for å utvikle seg og vokse. I tillegg må infrastrukturen utformes slik at bedriftene enkelt får fraktet varene sine til og fra markedet. Alt dette er helt avgjørende for at bedriftene skal kunne skape arbeidsplasser til kommunes innbyggere og verdier som kan gis tilbake til storsamfunnet.

Og vi vet at det betyr noe. Kommuner som klarer å legge til rette for private bedrifter får åpenbare gevinster tilbake. NHOs Kommune-NM 2019 viser dette med all tydelighet; i kommuner med høy andel private sysselsatte er det høyere befolkningsvekst, en yngre arbeidsstyrke og mer kjøpekraft, samtidig som både sykefraværet og uføreandelen er lavere.

Det finnes ikke én nøkkeloppskrift på hvordan kommunene best mulig skal legge til rette for bedriftene. I valgkampen har jeg reist rundt i hele Innlandet og sett gode eksempler på samarbeid mellom private bedrifter og det offentlige. Jeg er ikke i tvil om at viljen er tilstede i svært mange av våre kommuner. Samtidig forteller mange bedriftsledere meg om små og store hindringer som de møter i hverdagen. Mange av disse hindringene er ganske enkle å fjerne hvis forståelsen for bedriftenes hverdag og bidrag blir enda bedre.

I årets valgkamp har NHO Innlandet utfordret ordførerkandidater over hele Innlandet til å signere et løfte om hvordan de vil legge til rette for næringslivet i sin kommune, hvis de blir valgt. Ordførerløfte har begeistret og engasjert på tvers av partiene og svært mange kandidater har lovet følgende:

1. Sørge for god tilgang på næringsareal med egne infrastruktur- og transportløsninger

2. Samarbeide med bedrifter for å tilby gode tjenester til innbyggerne

3. Sørge for konkurransedyktig nivå på kommune avgifter for bedrifter

4. Bruke kommunens innkjøpsmakt for å bekjempe arbeidslivskriminalitet

5. Sette et ambisiøst måltall for grønne innovative offentlige anskaffelser

6. Sørge for at kravet om lærlinger følges opp i kommunenes anskaffelser

Følges disse løftene opp, vil vi ha et godt grunnlag for fortsatt verdiskaping i hele Innlandet.

Vi vil oppfordre alle dere som har fått folkets tillit i fire år til å bli enda bedre kjent med bedriftene i ditt lokalsamfunn; hør hva de sliter med og ikke minst, hva de kan bidra med. Jeg håper at diskusjonene i landets kommunestyrer og fylkesting de neste fire årene vil handle om hvordan bedriftene skal kunne bidra. For husk; det er bedriftene som gir liv til bygd og by.

Lykke til!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags