– Det er tragisk at bygda skal bli rammet av en slik hendelse

Dødsfallet på Hov Nordre har vært dagens samtaleemne i Hov. Folk er påvirket av en så alvorlig hendelse i sitt lokalsamfunn.