Stig Vestlie, leder Vestre Toten FrP, fremmer i sitt innlegg i OA-nett 9. august at vi bør kjøre fossilbiler for å opprettholde bilindustriens arbeidsplasser. Samme dag ble FNs klimarapport sluppet og nyhetene hadde overskrifter som: «Menneskeskapte klimaendringer gjør ekstremvær mer alvorlig» (VG), «En påminner om hvor livsfarlig norsk oljepolitikk er» (E24), «Økning i ekstremvær over hele kloden» (NRK) og «Verden blir varmere og farligere» (Dagbladet).

Vestlie viser til at det var varmere i vikingtiden og at det ikke var dieselbiler eller oljeproduksjon den gangen. Vi vil påpeke at denne perioden var ikke uvanlig varm over hele verden, og klimaforholdene var sannsynligvis høyst forskjellige i ulike regioner. Dette kunne Vestlie selv funnet ut om han var det minste interessert i å sette seg inn i fakta framfor å forfekte og forsvare en klimafiendtlig politikk.

Mer enn 700 eksperter fra 90 land har gått sammen for å sammenfatte kunnskapen vi har om klima, og deres konklusjon er krystallklar: Menneskelig aktivitet påvirker klimaet over hele kloden, og det skjer i et tempo vi aldri har tidligere har sett.

Det er nå tid for handling. Og uansett hvem av oss fra Venstre eller MDG, som evt. vil få utjevningsmandatet for Oppland, så er det vårt løfte at vi vil handle.