Det er så jevnt i Østre Toten at personstemmene må telles før flertallet er klart

- Her er det for tidlig å feire noe som helst. Det er så lite som skiller at vi må vente på tirsdagens opptelling av personstemmer.