Gå til sidens hovedinnhold

Det er rett og slett ikke ansatt nok lærere

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Først vil jeg gjerne takke Odd Juven for hans tilsvar til mitt innlegg der bruken av ukvalifisert personell i skoleverket problematiseres. At flere stemmer kaster seg på i skoledebatten er bra. Utdanningsforbundet er svært tydelige på at 6, 5 millioner undervisningstimer gjennomført av ukvalifiserte er 6,5 millioner timer for mye. Dette utgjør et samfunnsproblem, noe Juven og jeg sikkert er helt enige om.

Det er imidlertid behov for noen presiseringer.

Juven skriver at det er «underlig at en fagforeningsleder setter spørsmålstegn ved at allerede kompetente lærere går løs på videreutdanning med støtte fra det offentlige

I mitt innlegg står følgende: «Utdanningsforbundet og alle landets lærere i skolen er helt enig med både regjeringen og Venstre at kompetanse er viktig. Derfor har vår profesjon i en årrekke, også før 2015, vært ivrige kompetansesøkere, enten på egen hånd eller gjennom ulike kurs arbeidsgiver har kunnet tilby. Svært mange elever i skolen nyter godt av, og kommer til å nyte godt av langt inn i fremtiden, at de har høyt kvalifiserte lærere til stede i klasserommet. Det skal vi være glade for

At min tekst kan leses på noen annen måte enn som et forsvar av lærerstanden og den massive etter- og videreutdanningen den har stått for, må derfor bero på en misforståelse.

I avslutningen på Juven sitt innlegg står det følgende: « ... verken Utdanningsforbundet eller andre lærerorganisasjoner har lagt noe særlig press på sentrale og lokale skolemyndigheter for å få slutt på uvesenet med ukvalifiserte i skolen.»

En slik påstand vil jeg sterkt hevde faller på sin egen urimelighet, all den tid Utdanningsforbundet i en årrekke har vært fremst i køen av de som har ropt ut om andelen ukvalifiserte i barnehage og skole. Våre tillitsvalgte i kommuner og fylkeskommuner følger hver eneste ansettelse året gjennom, og bruker enhver anledning til å peke på konsekvensene når arbeidsgiver velger ansette ukvalifisert arbeidskraft. Og det er et viktig punkt, som jeg regner med Juven er kjent med. Ansettelser er arbeidsgivers ansvar, og ingen andre. Fagforeninger, Utdanningsforbundet inkludert, har drøftingsrett, men ikke vetorett. Når det gis stillinger i skoler og barnehager til ukvalifiserte eller man bryter med minstenormer, er det dermed skole- og barnehageeier som må stå til ansvar for dette.

Det bør være unødvendig å si, men nå på sin plass å understreke, UNIO faktisk gikk til streik våren 2021 for å få en bukt med rekrutteringsutfordringene i offentlig sektor. Nærmere 20.000 lærere landet over, hvorav cirka 500 i Ringsaker, la ned arbeidet fram til regjeringen innførte tvungen lønnsnemnd på et svært tynt grunnlag.

Til informasjon kan Juven også opplyses om at alle våre lokallag og vårt fylkesstyre nå i en toårsperiode har jobbet kontinuerlig med politisk påvirkningsarbeid for å bli kvitt bruken av ukvalifiserte. Dette kommer selvfølgelig på toppen av alt det arbeidet organisasjonen gjør ovenfor sentrale politikere, regjering og andre viktige instanser.

Utdanningsforbundet Innlandet deler Juvens bekymring når det gjelder sammensetting av personalkabalen. Det er utfordrende at lærere med utdanning innenfor eksempelvis norsk må undervise i andre fag fordi man ikke fikk tak i naturfag- eller musikklærer. Samtidig er det vår erfaring at den største utfordringen ikke nødvendigvis er den som står på papiret ved oppstart, men det som følger av fravær underveis i skoleåret. Det er rett og slett ikke ansatt nok lærere i barnehage og skole til at normene og Opplæringsloven fylles, hver eneste dag i hver eneste time.

Utdanningsforbundet er tydelige på at de 50.000 lærerne som har tatt etter- og videreutdanning har tilegnet seg svært verdifull kunnskap. Kunnskap som selvfølgelig kommer elevene til gode. Samfunnsutfordringen er imidlertid ikke at allerede kvalifiserte lærere tar etter- og videreutdanning. Det store problemet er at 15 prosent av undervisningen i grunnskolen og 20 prosent av undervisningen i videregående opplæring gjennomføres av ukvalifiserte, og det må alle landets politikere ta på største alvor. Uansett hvilket parti eller regjering de måtte være en del av.

Kommentarer til denne saken