Eierne har lagt planene om nytt hotell på Hovdetoppen i skuffen for fine tegninger som ikke ble noe av. Det ligger mye gøy i den skuffen, mange store tanker som har det til felles at de hadde ambisjoner som ville «sette Gjøvik på kartet». Et nytt hotell på Hovdetoppen kunne blitt et slikt signalbygg for byen, med spektakulær utsikt. Men en slik herlighet på byberget ville av åpenbare naturgitte årsaker ikke vært direkte enkelt tilgjengelig for reisende og handlende. Det er gode grunner til at det settes opp privat skyttelbuss til og fra sommerrestauranten på Hovdetoppen i helgene.

Det er synd, men til å forstå at eierne nå har landet på at det finnes mer egnede steder for framtidig hotellutbygging i Gjøvik. Både Geir Skari og prosjektleder Eldar Sofienlund for Hovdetoppen Utvikling er blant eierne av Bryggevegen ved båthavna. Der foreligger tegninger av et ruvende hotell med den lenge etterlyste salkapasiteten som gjør at Gjøvik kan kaste seg inn et større konferansemarked. I den grad dette markedet fortsatt består etter pandemien. Planene for et slikt hotell lever fortsatt, dog også disse på skissestadiet.

Men altså; hvis det ikke blir hotell på Hovdetoppen, og motstanden mot boliger på platået er stor – hvordan skal da denne perlen utnyttes?

Det er på tide å lande denne ballen nå. Hovedtoppen restaurant brant i 1964. I flere tiår har stedet ligget brakk, som sørgelige ruiner og åsted for uregulerte ungdomsfester. Steffen Hellum er medeier i Hovdetoppen, og har med sin satsing på sommerrestaurant og konserter gjenåpnet platået som et byrom for Gjøvik. Det er et momentum. Men neppe en helårs forretningsidé. Spørsmålet er om et slik konsept finnes når det fortsatt ikke er påtenkt?

Gjøvik kommune, som tross alt eier 40 prosent i eiendomsselskapet, må på et tidspunkt skjære gjennom og sørge for at noe snart skjer. Om de planlagte boligområdene begynner å spise seg oppover mot toppen før utvikling av platået er bestemt, vil signaleffekten være tung å fordøye.

Om ikke annet, så sett opp en helårs, utendørs lekepark der oppe så lenge, og gi småbarnsforeldrene en ny, god grunn til å ville bo på Gjøvik.