«Det er maten vår, for pokker!» Bloggeren Anders Nordstad kommer til Fyrverkeriet på Raufoss.

Teksten under er hentet fra Gry Hammers podcast og artikkel av Kjersti Skar Staarvik.

Dette er tittelen på foredraget Anders Nordstad skal holde på Fyrverkeriet på Raufoss den 14. september som arrangeres av regionens bygdekvinnelag. Anders Nordstad vant MATPRISEN, ÅRETS FORMIDLER i 2022. Han viser oss systemet rundt matproduksjon på en måte som de færreste forbrukere kjenner til. Han formidler livsviktig informasjon om det viktigste vi alle deler, nemlig maten vår. Anders formidler matsystemets skjulte sider på en forståelig måte, slik at vi som forbrukere kan ta bedre og bevisste valg.

Han har tidligere vært generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Er nå en aktiv formidler på FB og Instagram under navnet Anders Nordstad blogg. Gjennom FB og Instagram-kontoen sin har han greid å skape en folkebevegelse som ønsker en ny jordbrukspolitikk.

Nordstad vet hva han snakker om. I 25 år arbeidet han med internasjonal kornhandel, og så på nært hold hvor ødeleggende soyaproduksjonen i Brasil var på både natur og sosiale strukturer.

Gjennom arbeidet internasjonalt kom han til erkjennelsen av at det norske familielandbruket han selv kjente fra slektsgården på Vingelen i Nord-Østerdalen er ekstremt verdifullt.

Han mener landbruket må begynne å formidle en historie som forbrukeren forstår og som engasjerer, og som gjør at vi tar gode valg som igjen resulterer i at vi kan få et lønnsomt og bærekraftig norsk landbruk.

Da er det sentralt at en forsøker å skape forståelse for hvordan ting henger sammen, og hvem som bestemmer prisene.

Bygdekvinnelagene jobber for levende bygder som er avhengig av at vi har jordbruk og bønder og matberedskap i dette landet! Anders Nordstad vil gi oss innblikk i denne situasjonen på Fyrverkeriet.