«Det er mangel på klemmer og kjærlighet her i verden». Det sier Lennart, som har vært rusavhengig siden han var barn på institusjon og narkoman siden han brukte heroin for å bedøve følelsene da bestefaren døde. Lennart er et levende eksempel. Hans historie understreker at langvarig rusavhengighet er en lidelse, ikke et valg. CV-en viser at rettslig straff ikke har fungert mot hans sykdom. Tvert imot.

Lennart er en av de politikerne tenkte på i arbeidet med rusreformen som ikke ble noe av. Nå er hans sak blitt en av de første i landet der domstolen pådømmer ut fra det uttrykte målet om at samfunnet ikke skal reagere med streng straff overfor narkomane.

Lennart er glad for at hans sak skaper presedens og har betydning for andre i tilsvarende fortvilet situasjon. Rettens vurdering betyr en endring av straffutmålingspraksis, hvor også narkomane kan ha blitt idømt fengsel eller bøter for å bli fersket med narkotika til eget bruk. Slik har vi fått den forunderlige situasjon at domstolene i praksis kommer lovgiverne i forkjøpet. Domstolene forskutterer lovendringer på området ut fra det lovgiverne – altså Stortinget – har sagt at de mener, men ikke klart å finne en juridisk gangbar flertallsløsning for.

Det juridiske dilemmaet er kjempevanskelig. Hvordan leve opp til det grunnleggende prinsippet om likhet for loven, med et premiss om at narkomane ikke skal straffes for noe alle andre skal straffes for? Hvor kan og må grensene gå? Når vi konstaterer at straff ikke er hensiktsmessig, er det andre måter samfunnet kan reagere på som er hensiktsmessig – akkurat når det gjelder narkomanes besittelse av stoffer de er avhengig av?

Stortinget må komme domstolene i møte i forsøket på å gå opp denne løypa. Slik saken står nå, er en uholdbar situasjon så lenge tilfeller som Lennarts fortsatt blir lagt fram for rettsvesenet. Det er åpenbart noe inkonsekvent ved på den ene siden å si at straff ikke fungerer etter hensikten når det handler om sykdom, og på den andre siden bare ha utmåling av betinget fengsel i verktøykassa.

Lovgiverne må ta situasjonen på alvor og raska på med utredningene om hvordan forandre lovskriften til å følge samfunnets endrede syn på disse sakene.