Det er lov til å være takknemlig for epidemiens bieffekter

Av