Det er lokalt svak resonans for statsministerens opplevelse av at kommuneøkonomien aldri har vært bedre

Av