Det er lite som underbygger illusjonen om at unge kvinner kommer frivillig til Norge fordi de ønsker å selge sex

Av