Det er klart det blir elvelangs på Dokka neste år

– Det var en knakende suksess. Dette må vi gjenta, sier Hilde Lindahl på Frivilligsentralen i Nordre Land.