Jonas Gahr Støre skriver i OA 5. mars om at det er på tide å satse på Innlandet. Han har vært på rundreise i regionen og funnet ut at Innlandet er rikt på det Norge trenger mer av i fremtiden. Velkommen etter, sier vi. Regjeringen har satt i gang omfattende utbygging av infrastruktur i Innlandet, næringslivet i Innlandet har fått støtte til utvikling, trygg økonomisk styring har ført til høyere sysselsetting, regjeringen har igangsatt arbeid med forenkling av utmarksforvaltningen og regjeringen har satset sterkt på cyber og teknologi i Innlandet. Dette blant mye annet.

Det er ingen tvil om at Innlandet satses på når man ser den utbygging og aktivitet regjeringen har satt i gang i Innlandet de siste år. Men, viktigst av alt, regjeringen fører en politikk som bidrar til spredning av makt og råderett.

Så, det er fint at Støre ønsker å satse på Innlandet, men problemet er at Arbeiderpartiets leder ikke har en eneste politisk løsning som gir makt til Innlandet selv, men lanserer tiltak utelukkende styrt fra statlig hold. I nåværende stortingsprogram for Ap står det eksempelvis ikke et ord om lokal forvaltning og sjølråderett. Det lokale perspektivet er fullstendig fraværende. Med en slik politikk taper distriktene, og da taper Innlandet. En god distriktspolitikk handler nemlig ikke om statlig overstyring, det handler om å gi makt til distriktene og lokalsamfunnet selv.

Høyres politikk legger til rette for at folk kan bo, leve og arbeide i hele landet. Høyres distriktspolitikk gir næringslivet gode rammer for vekst, respekterer privat eiendomsrett og verdsetter lokal forvaltning av ressursene. Det siste kan ikke understrekes nok. Her ligger en av de store forskjeller mellom Arbeiderpartiet og Høyre, der Arbeiderpartiet i henhold til sitt program er opptatt av statlig og regional styring, er Høyre opptatt av mer tillit til lokalsamfunnene, mer lokal råderett og at det skjer en større spredning av makt i samfunnet. Det som gjør godt lokalt, gjør nemlig godt regionalt og nasjonalt.

En politikk som gir større handlingsrom til lokalsamfunn og lokal forvaltning av naturressurser er et av de viktigste bidrag for at Innlandet skal fortsette å vokse, skal fortsette å lykkes. Å snu denne utviklingen til større statlig styring slik Arbeiderpartiet ønsker vil gi mindre makt til lokalsamfunnene og mindre sjanse til å utvikle Innlandets potensiale. Høyre er best for Innlandet, fordi Høyre tror på Innlandet.