Årets innlegg til kvinnedagen 8 mars, var ment å handle om kvinnehelse og seksualitet. Men det ble med tanken. I løpet av morgentimene 24. februar ble verden forandret. Fortsatt er min hverdag frihet og trygghet, for den ukrainske befolkningen er denne hverdagen brått revet bort.

Gunvor Hofmo skrev i etterkrigstiden diktet; « Det er ingen hverdag mer» En brutal bekjennelse av erfaringer fra 2. verdenskrig i kvinneperspektivet. Hverdagen, som i frihet og trygghet noen ganger kan være latterlig kjedelig, men er så ufattelig grunnleggende for et godt liv.

Kvinnedagen, med over 100 års historie i kamp for likeverdighet og frihet for kvinner. Kraftfulle paroler som har tydeliggjort den kampen som er gjort for å utjevne maktforskjellene mellom kvinner og menn. Vi opplever fortsatt forskjeller i Norge, våre paroler er fortsatt viktige, men akkurat i år ble min parole med tanken.

Stormakten Russlands invasjon av Ukraina, er et faktum. En stormakt som benytter sin enorme, militære overmakt til å frata 44 millioner mennesker rettigheter til en hverdag i frihet og trygghet.

I en krig finnes ingen vinnere, kun tap av den ukrenkelige retten til å leve i fred og frihet. Når slike, grunnleggende rettigheter frarøves oss mennesker, blir vi enormt sårbare. Fanget i sitt eget land eller på flukt. En humanitær krise som er så ufattelig stor, og som ingen av oss vet rekkevidden av ennå. Det er ingen vinnere i en krig, kun ødeleggelse.

Få av oss i trygge Norge har noen gang kjent på sårbarheten av å miste friheten og tryggheten. Igjennom media følger vi det ukrainske folkes opplevelser på trygg avstand. Kvinner og barn på flukt eller fanget i et bomberom i sitt eget land. Menn som kjemper for trygghet og fred i sitt eget hjemland, med våpen laget i gata.

Kvinnedagen er en viktig dag hvor ukrenkelige rettigheter har blitt markert og kjempet for. Fred og trygghet er en slik ukrenkelig rettighet. Krig skiller ikke mellom kvinner og menn – den fører til likeverdig elendighet med tap av umistelige rettigheter for alle.

Derfor er min parole på kvinnedagen 8. mars 2022 en støtte til det ukrainske folks rett til å leve i fred og frihet i et demokratisk Ukraina.