Gå til sidens hovedinnhold

Det er ingen grunn til bekymring – eller?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hvis man er usikker, er ofte rådet man får fra andre som følger: «Sitt stille i båten – det går nok snart over.» Etter å ha lest Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv i KS, sitt tilsvar til sak i Utdanningsnytt 29.s eptember vedrørende rekrutteringsutfordringer for skoleledere i norske kommuner, er det vanskelig å forstå noe annet enn at det er dette som er KS sin offisielle holdning. Det bekymrer oss sterkt.

«Generelt er det en utfordring å rekruttere til lederskap i kommunal sektor, det gjelder nesten alle tjenesteområdene. Sånn sett er ikke rekrutteringen av ledere i skoleverket særskilt komplisert,» uttaler Gangsø på direkte spørsmål fra Utdanningsnytt om han er bekymret for utviklingen. Videre at han «ikke trekker noen dramatiske konklusjoner og at det er helt naturlig at unge ledere ikke er sikker på hva de vil gjøre videre i sin yrkeskarriere.»

Vi synes det er vanskelig å lese KS sine kommentarer på noen annen måte enn dette: Enten så vet man ikke hvordan situasjonen er for lederne i skoleverket i den enkelte kommune, eller så velger arbeidsgiver å bevisst underkommunisere hverdagen lederne møter.

I Gudbrandsdølen Dagningen fredag 8. oktober kunne vi lese om utfordringer med å skaffe vikarer til kommunens barnehager. Enhetsleder i Gausdal kommune, Ingrid Bøe, sier at de frem til nå har klart å drive barnehagene innenfor de bemanningsreglene som kreves. Men nå trenger de «akutt hjelp, så dette er et rop om det.»

Utdanningsforbundet, sammen med andre forbund i UNIO, har i lang tid forsøkt å beskrive de store rekrutteringsutfordringene som finnes i kommunal virksomhet. Det er godt dokumentert at vi har stor bruk av ukvalifisert personell i skolene, at barnehagene er kraftig underbemannet for i det hele tatt å få dagene til å gå opp og at det er store utfordringer med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft til lederstillinger.

For oss virker det likevel som om KS enten ikke kjenner til realitetene, eller bevisst ser en annen vei enn mot de utfordringer som finnes. Hvis sistnevnte er tilfellet, bør det få øynene opp hos lokale, regionale og nasjonale politikere som faktisk bestemmer retningen KS skal ta. Hvis det er første punkt som er riktig, skal dere her få en realitetsbeskrivelse:

· I Innlandet har vi rektorer som siden 12. mars 2020 har registrert over 400 timer overtid, overtid som arbeidsgiver ikke vil kompensere for.

· Vi har flere kommuner hvor søkerlistene til lederstillinger består av to – tre navn, hvorav man i beste fall har mer enn en kvalifisert søker.

· I Innlandet har vi barnehagestyrere som må leie inn vikar for at pedagogene skal få tid til avtalefestet planleggingstid

· I Innlandet har vi barnehagestyrere som ikke har økonomi til å leie inn vikar ved sykefravær, med den følge at voksentettheten for barna blir enda lavere enn den allerede er.

· I Innlandet har vi 68 barnehager som driver på dispensasjon, fordi man ikke klarer rekruttere inn kvalifisert arbeidskraft

· I Innlandet ble det i 2020 utført 896 årsverk innenfor grunn- og videregående opplæring av ansatte uten lærerutdanning, en total på 15 prosent.

Vi vet at det er mange kommunestyrer og ordførere som deler vår bekymring. I saken om rektorer i Utdanningsnytt er det vist til eksempler fra Løten kommune. Der har våre tillitsvalgte løftet saken til politisk nivå, hvorpå kommunestyret med ordføreren i spissen tok aktive grep. Blant annet ble det bevilget penger til utvidet skolelederressurs. Det er et konkret tiltak som hjelper, et tiltak som tar tak i reelle utfordringer og et tiltak som kommer av at noen tar bekymringene på alvor.

At KS ikke deler vårt syn på hvilke utfordringer som er de mest prekære og hvilken løsning som skal til, får være så sin sak. Utdanningsforbundet bruker de spillereglene som finnes i avtaleverket. Men at KS ikke kan erkjenne at situasjonen i kommune-Norge, også for oppvekstsektoren, er bekymringsfull, bør komme alle landets kommunestyrer for øre. Våre tillitsvalgte er alle klare over situasjonen, og mer enn villige til å hjelpe til hvis initiativet kommer.

Dette er realitetene, Tor Arne Gangsø og Bjørn Arild Gram. Dette er hverdagen i kommunene, i barnehager og skoler landet over. At det ikke får dere til å miste nattesøvnen eller sammen med partene i arbeidslivet lete etter faktiske løsninger, er hinsides vår fatteevne. Det er ingen grunn til bekymring – eller?

Kommentarer til denne saken