Alle må ta i et tak, vi må stå i dette sammen, ermene må brettets opp, igjen. Men det er ikke mer igjen å brette opp nå. Ermene er brettet opp langt utover det som er forventet og forsvarlig.

Barn og unge skal skjermes, det er vi alle enige om. Ansatte i barnehager, skoler og SFO har lojalt stått på for at barn og unge skal få en så tilnærmet vanlig dag som mulig. Dager med trygge, gode rammer.

Fagforbundets medlemmer i oppvekstsektoren har strukket seg langt utover komfortsonen i lang tid, de har fulgt alle anbefalinger og råd. Begrenset aktivitet og sosial kontakt på fritiden – nettopp for å kunne begrense muligheten for å bli smittet og dermed også kunne ta med seg smitten på jobb.

Alle har krav på et forsvarlig arbeidsmiljø, også de som jobber i barnehager, skoler og SFO. Stadig endringer i rutiner og arbeidstidsplaner gir uforutsigbarhet og lite stabilitet. Dette gjelder i like stor grad for både ansatte og barn.

I barnehager, skoler og SFO brukes det lett, eller ingen smittevernutstyr. Noe som også er med på å forsterke risiko og frykt for smittespredning.

Fagforbundet Innlandet mener det nå er på tide å bedre bemanningssituasjonen i oppvekstsektoren. Det at regjeringen nå endrer karantenereglene, er nok et bevis på at bemanningssituasjonen er altfor lav.

Flere barnehager reduserer åpningstiden for å ha nok ansatte på jobb til enhver tid. Dette skaper store problemer for familier som må ta fri fra jobb. Barnehagen åpner senere og stenger før.

Fagforbundet Innlandet kan ikke akseptere at det innføres karanteneunntak i arbeidstiden for ansatte i barnehager, skoler og SFO. Når ansatte i oppvekstsektoren er i karantene på fritiden, hvordan skal de da kunne følge opp sine egne barn i fritiden? Forsvarlig drift, et godt og trygt arbeidsmiljø for de ansatte må være første prioritet.

Den totale belastningen for oppvekstsektoren har vært enorm over lang tid, ermene er brettet mer og mer opp. Nå er det ikke mer igjen.

En stor takk til den fantastiske jobben dere gjør for våre barn!