Det er like frustrerende og irriterende hver gang man innser at det sies en ting og gjøres noe annet i sykehusutredningen i Innlandet. Men der er vi altså igjen.

Det skjedde noe med tilliten til hele prosessen da prosjektgruppa i Helse Sør-Øst uten forvarsel og åpen involvering plutselig foreslo å bygge Mjøssykehuset på Brumunddal. Reaksjonene var sterke fra gamle Oppland, der mange opplevde seg lurt. Etterlatt inntrykk var at det foregikk et spill bak stengte dører, som gikk utenpå demokratisk framforhandlede anbefalinger fra politikk og medisinske fagmiljøer.

Derfor er mistenksomheten fortsatt stor mens ei ny prosjektgruppe ledet av Helse Sør-Øst utreder den nå vedtatte hovedmodellen med Mjøssykehuset på Moelv. Ikke minst fordi Trygve Slagsvold Vedum i valgkampen så tydelig plasserte seg på Hamars side i den aldri oppgitte kampen om å få nytt sykehus til byen. Den nyeste planen for hvordan dette kan lykkes, er å få samlet så mye i et nytt sykehus på Hamar, at det gir nok fordeler både økonomisk og faglig, til å konkurrere med hovedmodellen. Det vil også hjelpe om prislappen på hovedmodellen blir så høy at den i seg selv blir vanskelig å få gjennomslag for.

I et slikt øyeblikk vil et fiks ferdig utredet mini-Mjøssykehus på Hamar kanskje fortone seg lik det som var mulig å få til for de pengene foretaket og politikerne er villige til å bruke.

Denne teorien ligger åpenbart og lurer i bakgrunnen her. Men den skal liksom ikke snakkes om i åpent landskap.

Da OA stilte spørsmål ved prosjektledelsens omtale av referanseutredningen som et likeverdig alternativ, sa prosjektleder Tom Eilertsen via kommunikasjonsavdelingen at det han hadde ment å si, var at utredningen av nullplussalternativet skulle være likeverdig. Reaksjonene var likevel såpass sterke på ordvalget at helseministeren i Stortingets spørretime måtte klargjøre at nullplussalternativet skulle være nettopp et referansealternativ.

Men nå er det i gang igjen. I siste styremøte i Sykehuset Innlandet innrømmet prosjektlederen at styringsgruppa har diskutert om strikken strekkes for langt med tanke på politisk aksept for alt som nå samles under ett tak i referansealternativet. Fordi det er jo slett ikke noe erstatningssykehus, tilsvarende dagens modell, det regnes på. Det er et mye større, moderne sykehus med faglig smart og økonomisk samling av tilbud. I praksis er det et helt nytt alternativ som tar innersvingen på den politiske prosessen og kastes inn som styremat nå rett før målstreken. Selv om man gjemmer det bak annet ordvalg.

Jeg skjønner ikke hvorfor Helse Sør-Øst ikke kan si det som det er, i denne prosessen som skulle være så åpen og transparent. Hvis styringsgruppa selv har kjent på om de har tøyd strikken for langt politisk, hadde det ikke da vært en ide å spørre nettopp politikerne, fra hele Innlandet, før man gikk videre?

Det er tullete at offentlighetens interesse skal reduseres til polemikk om semantikk, fordi man ikke vil ha debatten om det som faktisk skjer - før det er for sent. Det bidrar i alle fall ikke til forankring.