Studiebyen Gjøvik fortsetter å utdanne menneskene som skal forme og drive Norge videre inn i framtida. Mens søkertallene nasjonalt peker ned i ei tid med eksepsjonelt godt arbeidsmarked, er søkningen stabilt god til NTNU Gjøvik – som opplevde den høyeste søkningen noen gang i fjor. Enkeltstudier er svært populære, som nasjonal paramedicinutdanning, med nesten 12 søkere per studieplass. God søkning bidrar til at mange studier har høye karaktersnitt for å komme inn, og det vil ikke stå en eneste studieplass ledig i høst.

Samtidig roper både privat og offentlig sektor etter arbeidstakere med høyere yrkesfaglig utdannelse. Her i Innlandet har fylkeskommunen i en årrekke jobbet for å flere unge til å velge yrkesfaglig retning, og se mulighetene som ligger i dette. Så gjelder det selvsagt også å få alle de som faktisk gjør disse valgene gjennom både teoridelen og læretida.

Resultatene begynner sakte å vise seg. Det er gledelig å se Innlandet toppe en utdanningsstatistikk; i forhold til antall innbyggere er ingen andre fylker i nærheten av å ha så mange søkere til fagskoleutdanningene som Innlandet.

Men fortsatt utgjør søkningen til høyere yrkesfaglig utdanning en lav andel av den totale studentmassen. Totalt 12.246 søkere ble registrert til de tilbudene som var på plass til de ordinære fristene i Samordna opptak. Fagskolen Innlandet på Gjøvik hadde da 1065 planlagte studieplasser.

Interessant er det å se at utdanningsinstitusjonene omfavner mulighetene i nettbaserte studier. Antall nett- eller samlingsbaserte studier ved fagskolene har økt med over 80 prosent fra 2020 til 2022. Det gjør at flere får mulighet til å fylle på med utdanning samtidig som de står i jobb. Slik viser fagskolene at de kan tilpasse seg nåsituasjonen i et samfunn som endrer seg raskt.

Et neste skritt må være å få flere med utenlandsk bakgrunn til å kvalifisere seg for arbeidslivet gjennom fagskolene. I år er under 400 av fagskolesøkere her i landet i denne kategorien.