Det er fortsatt folk som tar seg til rette i Østre Toten. Det kan koste dem dyrt

Bygging uten tillatelse, eller bruk av lokaler uten godkjenning. Slike saker oppstår jevnlig i Østre Toten, og kan føre til pålegg om stans og opphør av bruk. I de alvorligste tilfellene kan det også føre til ileggelse av tvangsmulkt.