- Det er flott at de har vært på Svalbard og plukket søppel, men jeg savner mer om økonomi og verdiskapning

Kjersti Bjørnstad (SP) ser at elevene som har hatt bioøkonomi som fag på Dokka har hatt et variert opplegg, men stiller spørsmål ved det faglige innholdet.