Denne uka starter jordbruksoppgjøret. Det er et skjebneoppgjør. Alvoret bekreftes fra mange hold. Nortura-direktøren beskriver det som nå skjer som en «desperat situasjon» ulikt noe samvirkeprodusenten har opplevd før.

Han snakker om antall dyr som er meldt inn til slakting de siste ukene. Det handler om flere tusen dyr som ikke normalt skulle vært klare for slakteriet ennå. Men som gis opp fordi bøndene ikke lenger ser hvordan de kan få produksjonen til å lønne seg godt nok. Og de er slitne av å måtte regne på marginene.

Med en inntektsutvikling som har sakket akterut over tid, er det ikke mange som har økonomisk buffer til å fortsette som vanlig gjennom den eksplosive kostnadsveksten på blant annet gjødsel. Når nødvendige innsatsfaktorer nesten dobler seg i pris fra i fjor til i år, har den enkelte bonde få muligheter til å øke inntjeningen tilsvarende. Dertil kommer den tyngende situasjonen at lønnsutviklingen har sakket akterut for den jevne gårdbruker over lang tid. Og jordbruksoppgjøret i fjor tok forståelig nok verken høyde for krig eller den stupbratte kostnadsveksten.

Dette har Ap/Sp-regjeringen lovet å gjøre noe med, og de har lovet å starte en forpliktende opptrappingsplan i årets oppgjør. Men i dette høyst ualminnelige året, spørs det om det tidsfaste jordbruksoppgjøret med løfter for neste år, kommer i seneste laget. Våronna starter stadig tidligere i deler av landet. Den hjerteskjærende lange køa til slakteriet tyder på at mange har konkludert før regjeringens løfter har konkretisert seg. Det tar årevis å bygge opp igjen en besetning.

Kanskje er det nå tida er inne for å justere systemet for avlønning av de som produserer den norske maten, som i hovedtrekk har skjedd på samme måte siden 1993. Når forutsetningene endres så dramatisk som de siste månedene – inn i den kritiske våren; skal jordbruksoppgjøret i mai virkelig være det eneste instrumentet man har? Politiske løfter synes i alle fall ikke å være nok. Det er store forventninger til hva Grytten-utvalget i juli foreslår som forbedringer i forhandlingene om jordbruksoppgjøret.

Men først må den umiddelbare krisa løses.