– Det er et litt heftig virus dette her. Det smitter veldig mye lettere enn det vi så for oss før det kom til Italia

Av